Lørdagsuniversitetet: Hvilken fremtid har de arktiske rovdyrene? (Tromsø)

Arktis har et stort spekter av rovdyrarter fra 50 gram lette snømus til 500 kilo tunge isbjørner. Men Arktis er nå i rask endring på grunn av klimaoppvarmingen. I hvilken grad vil de ulike arktiske rovdyrene kunne takle dette?

De arktiske rovdyrene viser en fascinerende variasjon i sine tilpasninger til et kaldt klima, og store forskjeller i tilgangen på byttedyr mellom sesonger og år. Noen lever under snøen i stummende mørke hele den 9 måneders lange vinteren. Andre vil være på konstant vandring over hav og land på kryss og tvers av Arktis. Men alle vil møte ulike utfordringer når snøen og havisen smelter i et stadig varmere klima. Vil de arktiske rovdyrene klare å takle disse utfordringene?   

 Vi gleder oss til å høre Rolf Anker Ims, professor ved institutt for arktisk og marin biologi på studentsamfunnet Driv lørdag 02. februar kl. 13:00

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 02. februar 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Studentsamfunnet Driv
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Irene Mercer
Telefon: 77649106