Lørdagsuniversitetet: Hvilken fremtid har de arktiske rovdyrene? (Tromsø)


Arktis har et stort spekter av rovdyrarter fra 50 gram lette snømus til 500 kilo tunge isbjørner. Men Arktis er nå i rask endring på grunn av klimaoppvarmingen. I hvilken grad vil de ulike arktiske rovdyrene kunne takle dette?

De arktiske rovdyrene viser en fascinerende variasjon i sine tilpasninger til et kaldt klima, og store forskjeller i tilgangen på byttedyr mellom sesonger og år. Noen lever under snøen i stummende mørke hele den 9 måneders lange vinteren. Andre vil være på konstant vandring over hav og land på kryss og tvers av Arktis. Men alle vil møte ulike utfordringer når snøen og havisen smelter i et stadig varmere klima. Vil de arktiske rovdyrene klare å takle disse utfordringene?   

 Vi gleder oss til å høre Rolf Anker Ims, professor ved institutt for arktisk og marin biologi på studentsamfunnet Driv lørdag 02. februar kl. 13:00

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
02.02.19 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
Studentsamfunnet Driv
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Irene Mercer
Telefon:
77649106