Hvordan søke og sitere forskningsdata (Skype)

Lenke for å koble deg til undervisningsrommet: Join Skype Meeting

Forskningsdata har fått økt fokus de siste årene, og det blir gradvis mer vanlig å gjøre data åpent tilgjengelige. Dette gir økte muligheter for å bygge videre på eksisterende forskning, men kan samtidig by på utfordringer hvis man ikke vet hvor man finner disse dataene og hvordan man skal referere til dem. På samme måte som du gjør et grundig litteratursøk i forskjellige faser av et forskningsprosjekt, bør du også orientere deg i hva som finnes av eksisterende data. Slik unngår du å samle inn og prosessere de samme dataene på nytt. Samtidig får du undersøkt hvilke behov det er for nye data, og om det er normer og standarder som er vanlig å følge når det gjelder strukturering, navngivning, dokumentasjon (metadata) og sitering.

I dette kurset lærer du hvordan du søker data i ulike arkiver og søketjenester. Du lærer også hvordan du siterer andres data når du bruker dem i egne publikasjoner.

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. februar 2019 kl. 11.15–12.00
Hvor: Skype
Studiested: Tromsø, Online
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 26.02.2019
Fristen har gått ut. Beklager