Håndtering av forskningsdata: En introduksjon (Skype)

Lenke for å koble deg til kursrommet: Join Skype Meeting

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere, og bør derfor være godt organisert og arkivert. Vitenskapelige tidsskrifter og finansiører krever også etter hvert at forskningsdataene som danner grunnlaget for publikasjonene våre, er riktig håndtert og gjort åpent tilgjengelige, hvis mulig.

Universitetsstyret ved UiT vedtok 9. mars 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT», som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er "å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om prinsippene og retningslinjene her.

På dette kurset informerer vi om UiTs prinsipper og retningslinjer, samt de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med å imøtekomme kravene. Dette inkluderer en introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data og UiTs fulle opplæringstilbud. Videre plasserer vi UiTs arbeid i en større kontekst, og diskuterer fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig.

I løpet av kurset settes det av godt med tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Velkommen!

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. februar 2019 kl. 12.15–14.00
Hvor: Skype
Studiested: Tromsø, Online
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 13.02.2019
Fristen har gått ut. Beklager