Kick-off ALIS-Nord


I det nyopprettede prosjektet ALIS-Nord vil kommuner i Nordland, Troms og Finnmark opprette nye utdanningsstillinger enten på fast lønn eller som privat næringsdrivende.

Tolv kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har hatt utdanningsstillinger helt siden sommeren 2017 som del av prosjektet ALIS-Vest. ALIS-Nord ønsker å bygge videre på ALIS-Vest og inviterer interesserte kommuner og leger i den nordlige landsdelen til et møte med både helseledere og allmennleger i spesialisering i ALIS-Vest, dagen etter den større konferansen Recruit and Retain.

08:30: Prosjektledelsen: Hva handler ALIS-Nord om?

Samtale med salen og i grupper

09:30: Allmennleger i spesialisering (ALIS) i Vest: erfaringer etter 16 mnd i utdanningsstillinger

Samtale med salen og i grupper

10:40: Pause

11:00: Helseledere fra Bergen, Odda, Årdal og Masfjorden: erfaringer fra 2 år i prosjektet ALIS-Vest

Samtale med salen og i grupper

12:00-13:00 Lunch

13:00: Forskere fra NSDM: Viktige funn når vi analyserer utviklingen fra forskeres perspektiv

Samtale med salen og i grupper

13.45: pause

14:00 – 14:30: Veien videre i ALIS-Nord

Vi søker kurset godkjent som tellende som valgfrtt kurs i spesialitetene allmenn- og samfunnsmedisin

 

Påmelding innen 5. januar: post@nsdm.uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
16.01.19 kl. 08:30 - 14:30
Hvor:
Scandic Ishavshotell
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Inviterte

Kontakt:
Helen Brandstorp