Recruit & Retain - personell i helsevesenet


Nasjonal konferanse med internasjonale gjester om rekruttering og stabilisering av helsepersonell.

Arrangementet markerer avslutningen av et 7 år langt EU-prosjekt.

Konferanseledere: Per Stensland og Helen Brandstorp

09:00 – 09:30: Åpning ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Resultater av Recruit & Retain Making it Work – et internasjonalt samarbeidsprosjekt som avsluttes i januar. Fagpersoner fra Canada, Skottland, Sverige, Island og NSDM har skapt et skjematisk rammeverk for rekruttering og stabilisering som vi håper vil være nyttig. Forskningsleder ved NSDM, førsteamanuensis Birgit Abelsen

09:30 – 10:30: Våre tre prosjektkommuner, Meløy i Nordland, Årdal i Sogn og Fjordane og Odda i Hordaland presenterer resultater vedrørende rekruttering og stabilisering av fastleger.

10:30 – 10:45: Kort pause

10:45 – 11:30: Respons fra Helse-og omsorgsdepartementet  ved avdelingsdirektør Maren Skaset, Legeforeningen  ved leder for Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin og KS ved avdelingsdirektør Åse L. Snåre

11:30 – 12:30: Lunch

12:30 – 12:55: Desentralisert legeutdanning, fra et overordnet perspektiv, professor Hilde Grimstad (NTNU og sentral i to nasjonale utredninger om medisinstudiet: Faglige retningslinjer og flere studieplasser i Norge )

12:55 – 13:20: Om å utfordre akademia og lokalsamfunnet – å gjøre det umulige muligDesentralisert sykepleierutdanning, dosent Bente Norbye, UiT

13:20 – 13:45: NTNU-LINK  i Nord-Trøndelag. Student Inga Skogvoll Rygg og studieleder, førsteamanuensis Børge Lillebo

13:45 – 14:00: Kort pause

14:00 – 14:20:  Finnmarksmodellen. Student Lars Rødland og studieleder, førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen

14:20 – 14:40: Ny spesialistutdanning i allmennmedisin, fagdirektør Karin Straume, Helsedirektoratet

14:40 – 15:00: Erfaringer fra ALIS-Vest ved Hans Høvik og kort om ALIS-Nord

15:00 – 15:20: Anders Forsdahls prisvinnerforedrag ved Elisabeth Swensen

15:20 – 15:45: Pause

15:45 – 16:00: Lansering av boka På Glytt. Deltakar og tilskodar, Aslak Bråtveit

16:00 Den internasjonale “distriktsmedisin-guruen”, professor Roger Strasser fra Canada (Northern Ontario School of Medicine, NOSM), vil delta via videokonferanse og holde et foredrag som går ut til alle landene. Kortere bidrag fra alle deltagerland.

18:00 – 18:30: Veien videre

19:30: Festmiddag

Det blir ingen konferanseavgift. Vi søker arrangementet godkjent i som kurs i allmenn- og samfunnsmedisin.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.01.19 kl. 09:00 - 23:00
Hvor:
Scandic Ishavshotell
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Helen Brandstorp