SEMINAR OM «BARNA OG SEKSUALITETEN» 13. – 15.FEBRUAR 2019

SEMINAR OM «BARNA OG SEKSUALITETEN» 13. – 15.FEBRUAR 2019

Kun for inviterte studentgrupper: barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning 1-7 (5.år) og 5-10 (4.-5.år)

Sted: F-103 (se timeplan BLU-1208/1208S for detaljer om tid)

Foredragsholder: Margrete Wiede Aasland

 

Tema for dagene:

 

Barna og seksualiteten

Når starter seksualiteten

Seksuell utvikling, utforskning, 

Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet

Hva skjer med meg når jeg skal snakke med barn og ungdom om seksualitet

Hva trenger barn vite.

Mulighet for spørsmål.

 

Seksuelle overgrep mot barn og unge.

Hva er seksuelle overgrep

Nettovergrep

Fysiske og psykiske seksuelle overgrep

Hvem utsettes / hvem begår seksuelle overgrep

Hvordan skal vi få barna til å si fra til oss om de utsettes for seksuelle overgrep.

Om de ikke sier noe; hva kan vi se etter?

Hva gjør jeg om jeg er bekymret?

Hvordan kan vi snakke med barn om de forteller.

Hva må vi fortelle barn om seksuelle overgrep for å få de til å forstå at det de utsettes for er galt/ eller hvordan skal vi få barn som hører om dette fra en venn skal tørre å fortelle oss om det.

Hva slags trusler utsettes barn for?

Mulighet for spørsmål.

 

Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Tromsø kommer og forteller om sitt arbeid. Representanter fra Statens barnehus vil forhåpentligvis også ha mulighet til å delta.

 Dersom du trenger noen å snakke med før/under/etter seminaret anbefaler vi deg å ta kontakt med Studentrådgivninga. Her finner du mer informasjon og kontaktinformasjon https://samskipnaden.no/node/565 

 

 Ta gjerne kontakt med faglærere eller studiekonsulent om du har spørsmål.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 13. februar 2019 kl. 10.15
Slutter: 15. februar 2019 kl. 15.00
Hvor: Mellomveien 110, F-103
Studiested: Tromsø
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Jørgen Ytreberg
Telefon: 77660283

Påmelding
Frist: 30.01.2019
Fristen har gått ut. Beklager