Disputas - cand.med Carl Christian Lein Størmer

Cand.med Carl Christian Lein Størmer disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Hearing in rock musicians”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Musicians are known to be at risk of developing hearing loss and tinnitus.

In this dissertation, the largest study to date on hearing disorders in rock musicians is presented. Rock musicians are at an increased risk of developing hearing loss and tinnitus, but the study also shows that musicians tend to develop an increased resistance towards developing hearing loss. Furthermore, damage to the inner ear does not seem to be the sole causative factor in the development and management of tinnitus.

 

Veiledere

Hovedveileder førsteamanuensis Niels Christian Stenklev

Biveileder professor II Einar Laukli

Biveileder professor Tore Sørlie

Bedømmelseskomiteen

Professor Elina Mäki-Torkko, Örebro universitet – 1. opponent

Førsteamanuensis Juha Tapio Silvola, Universitetet i Oslo – 2. opponent

Professor emeritus Svein Ivar Mellgren, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder

Førsteamanuensis Stein Harald Johnsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Cognitive aspects related to hearing loss and tinnitus"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. desember 2018 kl. 12.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex, MH-Vest
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Ansvarlig: Kristin Lagesen