Lørdagsuniversitetet: Snøskred – hvorfor er du og jeg problemet

Velkommen til vårsemesterets første lørdagsuniversitet.

Foredragsholdere: Dosent Carsten Rolland og forsker Bjørn Michaelsen, Idrettshøgskolen
 

 

Snøskred er en trussel for de av oss som ferdes i bratt terreng vinterstid med ski, snowboard, scooter og også for veier, bebyggelse og annen infrastruktur.  

 

Tradisjonelt har kunnskapsfokuset om «problemet» vært naturvitenskapelig; hva skal til for at et skred skal gå? Dette vet vi derfor mye om. Til tross for mye kunnskap i dag, utløser mennesker fortsatt snøskred og alt for mange omkommer. 

 

Vår presentasjon og forslag til problemløsning fokuserer på de menneskelige faktorene; hvordan vi tenker, tar beslutninger og handler ut fra den kunnskapen som vi har.  

 

Dette er en del av den tverrfaglige satsingen på forskning og formidling om snøskred gjennom Center for Avalanche Research and Education (CARE) ved UiT. 


Foto: Tom Andersen
Skred: Årets første Lørdagsuniversitet handler om skred. Foto: Tom Andersen
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. januar 2019 kl. 13.00–14.00
Hvor: Alta bibliotek
Studiested: Alta
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi