Prøveforelesning - Fredrik Nilsen


Prøveforelesning - Fredrik Nilsen

Master i filosofi Fredrik Nilsen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning filosofi:

«Gjør rede for sentrale trekk ved dagens filosofiske debatt om fri vilje. Diskuter hva som kjennetegner et plausibelt begrep om fri vilje og hvorvidt det foreligger et slikt begrep i dagens debatt.»

Disputas holdes kl. 11:15 samme sted. Nilsen vil offentlig forsvare avhandlingen:

Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.12.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Auditorium B-1005, HSL-fakultetet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet