Viktoria Johnsen: Prøveforelesning for master i pedagogikk, ILP


ILP inviterer alle interesserte til å komme på prøveforelesning

Masterstudenten Viktoria Johnsen ved ILP har skrevet avhandlingen
"Klasseledelse.? Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!"

Mandag 10. desember vil hun avholde prøveforelesning med følgende tema:

- Gjør rede for hovedtrekkene i Gestaltveiledning, og diskuter på hvilken måte denne tilnærmingen kan styrke praksisveiledning.

 Vel møtt!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
10.12.18 kl. 12:15 - 13:00
Hvor:
SVHUM C 1006
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter

Kontakt:
Nadia A. Tvete