Disputas – Master of Philosophy in Sociology Reidunn Håøy Nygård


Master of Philosophy in Sociology Reidunn Håøy Nygård disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study”:

Kort sammendrag av avhandlingen:

Denne studien samanliknar sosialt arbeid i samiske samfunn i Norge og Native Amerikanske samfunn i Montana.

Det er gjengs einigheit om at det er nødvendig med kulturelt adekvat sosialt arbeid i urfolkssamfunn. Kva er kulturelt adekvat sosialt arbeid? Korleis involvera sosialarbeidarar i samiske områder i Norge og Native Amerikanske samfunn i Montana familie og lokalsamfunn i sitt arbeid? Kan familieråd være ein aktuell metode for sosialt arbeid i samiske områder?

Familieråd er ein metode for involvering av familie. Denne studien viser at dei teoretiske aspekta; familieinvolvering, gjennopretting og revitalisering er relevante for utvikling av familieråd for sosialt arbeid i samiske samfunn.

Sosialarbeidarar i samiske samfunn i Norge og Native Amerikanske samfunn i Montana framhevar viktigheita av nærleik til lokalsamfunn for eit kulturelt adekvat sosialt arbeid.

Gjennom å involvere lokalsamfunn i forsking kan teori og praksis forankrast lokalt. Metodar innanfor sosialt arbeid bør utviklast i dialog med lokalsamfunnet.

Veiledere

Hovedveileder førsteamanuensis Merete Saus

Biveileder professor Astrid Strandbu

Biveileder professor Amy Holtan

Bedømmelseskomiteen

Professor Merja Laitinen, University of Lapland, Rovaniemi, Finland – 1. opponent

Førsteamanuensis Astri Dankertsen, Nord universitet – 2. opponent

Førsteamanuensis Svein Arild Vis, UiT - Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder

Instituttleder Per Håkan Brøndbo, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Comparative, qualitative social work research - empirical examples of how Indigenous perspectives are relevant for social work, particularly for social work with families and children”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
07.12.18 kl. 12:15 - 16:00
Hvor:
Auditorium Cortex, MH-Vest
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte