Prøveforelesning - Master i fiskeribiologi og forvaltning Ragnhild Aven Svalheim


Master i fiskeribiologi og forvaltning Ragnhild Aven Svalheim ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"The potential impacts of various harvesting techniques on fish physiology and

post-mortem quality changes in fish"

 

Prøveforelesningen kan også følges via denne lenken: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/d3abaa15ba63492286dca65ce6b437d621

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
12.12.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Ingjerd Gauslaa Nilsen