KPN NYKOS informasjonsdag

KPN NYKOS er et Kompetanseprosjekt med Norges forskningsråd (BIA-programmet) og mineralindustrien i Norge. Målene for NYKOS-prosjektet er å øke kunnskapen om miljøeffekter fra deponering av finkornet avgang fra mineralindustrien og muliggjøre utvikling av trygge miljøkriterier og overvåkingsteknologi som legger til rette for en bærekraftig mineralindustri i Norge.

Program:

0900 - 0915:

 • Åpning (Jens Skei)
 • KPN NYKOS Introduksjon (SINTEF - Per Helge Høgaas)

0915 - 1015:

 • Kjemisk og biologisk tilstand i sjøbunnen mer enn 20 år etter avsluttet deponering av sulfidholdig gruveavgang i Jøssingfjorden og Dyngadjupet. (NIVA - Morten Schaanning)
 • Flotation chemicals and biological observations in sediments at the sea deposit site in Frænfjorden (NIVA - Hilde Trannum)
 • Biological effects assessment of a mine discharge into a Norwegian fjord using field transplanted mussels (NIVA – Steven Brooks)

1015 - 1100:

 • The distribution, sedimentary processes and depositional impacts of submarine mine tailings disposal in Stjernsundet and Frænfjorden. (NGU - Nicole Baeten)
 • Interaction of submarine tailings with natural sediments in Ranfjorden and Bøkfjorden. (NGU/UIT - Nikolai Figenschou)

Diskusjon og kommentarer

Kaffepause

1130 - 1150:

 • Desorpsjon og nedbryting av flotasjonskjemikalier før utslipp til sjø.

Hva skjer med flotasjonskjemikalier på mineraloverflatene når avgangen blandes med sjøvann før deponering?
Kan reaksjonene kontrolleres eller utnyttes for å redusere belastningen på miljøet? (NTNU – Rolf Arne Kleiv)

1150 - 1210:

 • Nye verktøy for kartlegging av partikkelspredning fra sjødeponi med eksempler fra Frænfjorden (SINTEF Ocean - Raymond Nepstad)

Diskusjon og kommentar

1230 – 1330 Lunsj (kun for inviterte)

Presentasjoner med relevans til KPN NYKOS:

1330 – 1350:

 • Environmental geochemistry of sub-sea and on-land tailings from Cu-sulfide mines (UIT - Yulia Mun)

1350 – 1410:

 • Effekter av sjødeponier, erfaringer gjort i EWMA prosjektet (Akvaplan NIVA – Kristine Pedersen)

1410 – 1430:

 • DiTail-prosjektet - med fokus på sjødeponi og pelagiske arter (Nord Universitet – Pål A. Olsvik)

1430 – 1445:

 • BREF – Best Available Techniques Reference Document Process (SIBELCO – Roar Sandøy)

1445 - 1530: Diskusjon og avslutning

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. november 2018 kl. 09.00–15.30
Hvor: Auditoriet (1207), Naturfagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Per Helge Høgaas