Invitasjon til avslutning for bachelorstudentene ved sykepleierutdanningen, desentralisert deltid kull 2015 vår

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til avslutning for avgangsstudentene ved desentralisert sykepleierutdanning.

 

Fredag 14.desember kl. 1200 - 1500 Auditorium 3, Teorifagbygget hus 6

Arrangementet omfatter offisiell del fra kl. 1200 med;

  • Velkommen ved instituttleder
  • Hilsen fra universitetsledelsen
  • Hilsen fra avgangsstudentene
  • Kunstnerisk innslag

 

Deretter blir det enkel servering i Sjampagnekantina

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere

melder dere på innen fristen torsdag 6.desember.

Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med seg inntil 2 gjester.

Vi ber om at avgangskullet møter til fotografering kl. 1115 ute i fellesarealet i hus 6.

 

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

Veibeskrivelse til Teo-hus 6, Aud.3 6.303 - klikk her:  Sjampagnekantina ligger i etasjen over Aud.3

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. desember 2018 kl. 12.00–15.00
Hvor: Auditorium 3 Teorifagbygget hus 6
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Karin Falck Jacobsen
Telefon: 77660706

Påmelding
Frist: 06.12.2018
Fristen har gått ut. Beklager