Åpent foredrag med Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de grønne og UiTs fagfolk om FNs bærekraftsmål

UiT har invitert byråd i Oslo og politiker for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nguyen Berg, til UiT i Alta. I den forbindelse vil det avholdes et åpent foredrag med Nguyen Berg og UiTs fagfolk. Tema er miljø, FNs bærekraftsmål og satsinger ved UiT i Alta.

Dette er et åpent foredrag for studenter, ansatte og gjester.

UiT har FNs bærekraftmål som en del av sine mål og strategier. I den forbindelse har UiT invitert byråd og politiker for Miljøpartiet de grønne, Lan Marie Nguyen Berg, til UiT i Alta.

Derfor inviterer UiT til seminar med Nguyen Berg og UiTs fagfolk fra kl. 13.00 - 14.00 på auditoriet Brattholmen.

Programmet:

Velkomst

Innledning ved førstelektor ved Idrettshøgskolen, Rune Waaler - «Været vil bli varmere, våtere og villere. Hvordan påvirker det vår måte å bruke naturen på?»

Innledning ved Instituttleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Bjørn Tore Esjeholm - «Digitale byggeprosesser gir bedre og mer effektive bygg»

Foredrag med Lan Marie Nguyen Berg, Miljøpartiet de grønne «Lokale myndigheter i front mot klima»

 

Spørsmål og kommentarer

Avslutning

Kaffe/te- og fruktservering

 

Her litt mer informasjon om Lan Marie Nguyen Bergs foredrag:

8. oktober la FNs klimapanel frem en mye omtalt rapport som viser at verden er langt unna å nå Parisavtalens målsetninger. Konsekvensen hvis vi ikke kutter utslippene raskt vil bli svært alvorlige – ikke minst i Arktis. Donald Trump har varslet at han vil trekke USA ut av Parisavtalen, men også Norge er et av de få landene i Europa som har økt våre klimautslipp siden 1990.

Som et svar på at nasjonalstatene somler, ser vi nå over hele verden en trend hvor byer og regioner går foran i klimaarbeidet. Nylig var byer og regioner fra hele verden samlet på Global Climate Action Summit i California. Erfaringen er at det i byer og regioner ofte er kortere vei til handling.

Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun er tidligere klimaaktivist, og har nå ansvar for klimapolitikken i Oslo – som i følge forskere er i tråd med målene i Parisavtalen. Oslo er også utpekt til Europas miljøhovedstad i 2019. Berg vil innlede om lokale og regionale myndigheters rolle i kampen mot klimaendringer, mens vi venter på staten

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. oktober 2018 kl. 13.00–14.00
Hvor: Auditoriet Brattholmen
Studiested: Alta
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet