Workshop: Kunst som metode


Norske kvinnelige kunstnere fra 1800-tallet har vært synlig og aktiv i hele Europa. Hvordan kan vi presentere dem for mennesker som lever i dag? Hvordan kan vi bruke kunstnerisk utforskning for å skape nye betydningsdimensjoner? Hvilken rolle spiller for eksempel komponistens kjønn i konsertsammenheng?

Workshopen Kunst som metode retter fokus på disse spørsmålene i et møte mellom Anne-Lise Sollieds sangklasse ved Musikkonservatoriet og det interdisiplinære kunstnerisk-akademiske prosjekt Kvinnelige norske kunstnere i Berlin.

Dette prosjektet ble initiert i 2016 av Prof. Dr. Janke Klok, Henrik-Steffens-Professor ved Nordeuropa-Institut ved Humboldt Universität i Berlin. I samarbeid med sangeren og musikkforskeren Dr. Lena Haselmann og musikk- og kjønnsforskeren Dr. Lilli Mittner utvikler prosjektet historisk, kunstnerisk og litterært metodiske problemstillinger rundt presentasjon av kvinnelige norske kunstnere. På grunnlag av dagbøker, komposisjoner, brev, avisinnlegg og andre primærkilder utforskes ny tenkning rundt disse spørsmål med både tradisjonell kulturanalytiske og kunstneriske metoder. Prosjektet omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid, kulturhistorisk forskning og metodisk-teoretiske refleksjoner innenfor feministisk teori.

Workshopen arrangeres av forskningsgruppen Multimodality, Art, and Gender in Interdisciplinary Communication (MAGIC) og BALANSE-prosjektet ved Det kunstfaglige fakultet.

Kasusstudier omfatter komponistene Fanny Hensel, Adele Harris Rynning, Agathe Backer Grøndahl og forfatteren Camilla Collett.

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.10.18 kl. 13:00 - 15:00
Hvor:
Aula, Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet UiT Norges arktiske universitet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne

Kontakt:
Lilli Mittner


Påmelding
Meld meg på!