Prøveforelesning - Michael Christian Kampffmeyer


Master i teknologi/Sivilingeniør Michael Christian Kampffmeyer avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 19. oktober klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

"Visual Question Answering"

Bedømmelseskomité:

  • Professor Devis Tuia, Department of Environmental Sciences, University of Wageningen, Nederland (1. Opponent)
  • Dr. Wojciech Samek, Department of Video Coding & Analytics, Fraunhofer Heinrich Hertz Institute HHI, Tyskland (2. Opponent)
  • Professor Fred Godtliebsen, Institutt for matematikk og statistikk, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir holdt samme sted fredag 19. oktober, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.10.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Auditorium 1.023 i Teknologibygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte, Studenter