Utdanning av fremtidas helsepersonell - Fra rammeplanstyrte utdanninger til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) fra 2020

Programmet er nå klart - meld deg på i menyen til høyre!


 

Velkommen til fagdag 1. mars 2019

Utdanning av fremtidas helsepersonell

Fra rammeplanstyrte utdanninger til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) fra 2020


 

 

Fagdagen er åpen for alle interesserte frem til 12:00.

Etter lunsj er fagdagen forbeholdt ansatte i kombinerte stillinger mellom UNN og UiT Helsefak.


 

PROGRAM

 

08.30 – 08.45: Velkommen fra leder i felles utdanningsutvalg

v/Hege R.  Persson

08.45- 10.30: RETHOS fase 1– Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene – nye føringer og krav.

v/ Ane-Berit Storvik Hurlen og Irene Sørås

10.30-10.45: Pause med kaffe og frukt

10.45-11.45: Speedinnlegg

RETHOS fase 1 og betydning for praksisstudiene?

  • Bachelor i fysioterapi         

v/ Studieleder Morten Nicolaisen

  • Bachelor i ergoterapi         

v/Spesialergoterapeut Else Kristin Jensen

  • Bachelor i bioingeniørfag  

v/Universitetslektor Kirsti Hokland

  • Bachelor  i sykepleie             

v/ Ansatt i komb.stilling Ine-Mari Heggebakk

  • Bachelor i radiografi                 

v/ Helen Egestad

 

11:45-12:00 Oppsummering

v/Fagrådgiver Bjørg Nilsen Barge

12:00-12.45: LUNSJ: Kafè Evert

12:45 - 14:00 Innledning og oppstart av kafèdialog for ansatte i kombinerte stillinger UNN og UiT.

14.00 - 15.15: Presentasjon fra kafèdialogen

15.15 - 15.30: Veien videre for utvikling og implementering av RETHOS ved UNN og UiT Helsefak

 

Med forbehold om endringer

12.02.19

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 01. mars 2019 kl. 08.30–15.30
Hvor: Klinikkrom A2 536, UNN
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne
Kontakt: Bjørg Barge Nilsen

Påmelding
Frist: 22.02.2019
Fristen har gått ut. Beklager