Registrering og oppgjør av ferie i PagaWeb - Skype Internkurs


Avdeling for personal- og organisasjon, seksjon for lønn inviterer til kurs i tema ferie og ferieregistrering.
Målgruppe for kurset er kontorsjefer,fastlønnsattestanter og saksbehandlere som har arbeidsoppgaver knyttet til registrering av ferie og fravær i PagaWeb


  • Registreing av ferie
  • Korrigering og sletting av tidligere registrert ferie
  • Feriepengeoppgjør juni 2018
  • Overføring av ferie til 2019
  • Avsetning/forpliktelse ikke avviklet ferie i 2018 og overførte feriedager til 2019
  • Forskuddsferie 2019
  • Rapporten ferieregnskap
  • Utbealing av ikke avviklet ferie
  • Registering av sykefravær

 Bli med på nettmøte

 


 

 
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
25.10.18 kl. 09:00 - 11:00
Hvor:
Skype
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte

Kontakt:
Else Zahl


Påmelding
Frist: 22.10.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager