Fagdag for kommuner om evaluering


Gir iverksatte tiltak tiltenkt effekt?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Mange kommuner gjennomfører ulike tidsavgrensede prosjekter i tjenestene som omfatter barn, unge og deres familier. Noen ganger kan det være ulike tiltak som prøves ut eller det kan være endringer i måten tjenestene eller fagfolkene jobber på. Ofte er det da et ønske å gjennomføre enkle evalueringer for å undersøke om tiltaket eller endringene har hatt den tiltenkte effekten. I de tilfellene der man har fått tildelt ekstra midler for å gjennomføre prosjektet vil det som oftest være et krav om at innsatsen skal evalueres og resultatene rapporteres tilbake til bevilgende instanser.

Formålet med denne workshopen er å gi en innføring i hvordan man kan gjennomføre enkle evalueringer og rapportere resultatene i et skriftlig format. Tema vil blant annet være betydning av evaluering i tjenesteutvikling, evalueringsforskning, utforming av spørreskjema og rapportering av resultater.

 

Program for dagen:

09:15-09:45      Velkommen ved UiT. Introduksjon ved KS – behovet for og nytten av evalueringer  i forbedringsarbeidet i kommunene.

09:45–11:00      Forelesning: Grunnleggende prinsipper i evalueringsforskning. Hvordan formulere problemstillinger som lar seg besvare innenfor de aktuelle rammebetingelsene. Valg av egnet design.

11:00-11:15      Kaffepause

11:15-12:30      Forelesning: Hvordan kartlegge? Utforming av spørreskjema og bruk av standardiserte verktøy

12:30-13:15      Lunsj* (enkel lunsj serveres)

13:15-14:00      Gruppeøvelser: Problemformulering og valg av målemetoder og design

14:00-14:15      Kaffepause

14:15-15:45      Forelesning: Hvordan summere opp og presentere resultater skriftlig?

* Ved allergi, ring Kjærsti Magnussen på tlf. 77646983 innen 13.10.

Kursholder er Monica Martinussen, professor ved RKBU Nord, UiT.

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.10.18 kl. 09:15 - 15:45
Hvor:
Norges arktiske universitet, UiT. Medisin og helsefagbygget 2, rom U.09.310
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Gjester / eksterne
Lenke:

Kontakt:
Monica Martinussen
Telefon:
77645881


Påmelding
Frist: 15.10.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager