Disputas - Martin Sollund Krane

Cand.polit. Martin Sollund Krane disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen: "Omdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaer"

Prøveforelesningen vil finne sted kl. 10:15, samme dag, samme sted.

Veileder:

Professor Hilde Bjørnå, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité:

Professor mag.art. Finn Frandsen, Aarhus Universitet

Professor dr. polit. Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis ph.d. Hilde Marie Pettersen, UiT Norges arktiske universitet

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

This thesis examines in what ways branding and reputation management (BRM) might pose unintentional, yet challenging implications for municipalities´ roles as arenas of local democracy. The focus is on democratic participation in municipal identity building and the consequences of strategic communication on public debate and deliberation. The thesis is builds on a qualitative case study of BRM work in four large Norwegian municipalities. Based on the empirical inquiry, the study indicates that the strategic approaches to municipal identity building and communication in BRM "recipe" seem to pose challenges to local democracy, as they may conflict with participatory and deliberative democratic values.

Disputasleder

Instituttleder og professor Anne Britt Flemmen, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. august 2018 kl. 12.15–15.00
Hvor: Auditorium B-1005, HSL-fakultetet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Millicent Adubofour