Håndtering av forskningsdata: En introduksjon


Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere, og bør derfor være godt organisert og arkivert. Vitenskapelige tidsskrifter og finansiører krever også etter hvert at forskningsdataene som danner grunnlaget for publikasjonene våre, er riktig håndtert og gjort åpent tilgjengelige, hvis mulig.

Universitetsstyret ved UiT vedtok 9. mars 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT», som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er "å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om prinsippene og retningslinjene her.


På dette kurset informerer vi om UiTs prinsipper og retningslinjer, samt de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med å imøtekomme kravene. Dette inkluderer en introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data. Videre plasserer vi UiTs arbeid i en større kontekst, og diskuterer fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig.

I løpet av kurset settes det av godt med tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
29.08.18 kl. 12:15 - 14:00
Hvor:
TEO-H5 5.302
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
77645735

Kontakt:
Helene N. Andreassen


Påmelding
Frist: 27.08.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager