Utdeling av Árdnaprisen 2018


I 2018 deler UiT og Senter for samiske studier for første gang ut Árdnaprisen til årets beste masteroppgave om urfolk. Utdelingen skjer under Riddu Riđđu festivalen.

I 2018 deler UiT og Senter for samiske studier for første gang ut Árdnaprisen til årets beste masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av 2017/2018 har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Prisen er på 10 000,-.

The Árdna Award 2018: The best master thesis on indigenous issues

In 2018, UiT and The Centre for Sami Studies will for the first time honor with an award the best master thesis written on a topic related to Indigenous peoples. The award will be given to the candidate who wrote the best master thesis in 2017/2018 with an indigenous focus. The award includes a 10 000 NOK scholarship.

Árdna-bálkkašupmi 2018: Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás

2018:s juohkiba UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš vuosttaš geardde bálkkašumi dán jagáš buoremus masterčállosii eamiálbmotfáttás. Bálkkašupmi geigejuvvo Riddu Riđđu festiválas dan kandidáhttii gii 2017/2018 lea čállán dan buoremus masterčállosa mas lea fáddá mii lea čadnon eamiálbmogiidda ja eamiálbmogiid dilálašvuođaide. Bálkkašupmi lea 10 000 ruvnno.

 

 

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
13.07.18 kl. 12:00 - 12:30
Hvor:
Biblioteket, Senter for nordlige folk, Riddu Riđđu
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana
Målgruppe:
Alle

Kontakt:
Inger Elin Utsi
Telefon:
90790626