UiT-seminar: Hvem er kildinsamene – før og nå?


Årets folk er kildinsamene og i den anledning tilbyr UiT gjennom Senter for samiske studier et eget seminar

Hvem er kildinsamene – før og nå?

Kildinsamenes historie og kultur er for mange lite kjent. På årets Sesam-seminar spør vi hvem kildinsamene er før og nå. Seminaret inkluderer en overordnet historisk gjennomgang av situasjonen til samene på Kola, samt en diskusjon om kildinsamenes situasjon i dag.

Hovedinnleder er Anna Afanasyeva, tidligere urfolksrådgiver på det internasjonale Barentssekretariatet og tidligere ph.d.-stipendiat på Sesam.

 

In English:  

Who are the Kildin Sámi – past and present?

The history and culture of the Kildin Sámi is not well known. In this year’s Sesam seminar, we ask who the Kildin Sámi are in the past and in the present. The seminar includes a presentation of the situation of the Sámi on the Kola Peninsula, as well as a discussion of the situation of the Kildin Sámi today.

Main speaker is Anna Afanasyeva, former Indigenous Peoples adviser at the International Barents Secretariat and former PhD fellow at Centre for Sami Studies.

 

Sámegillii:  

Geat leat gielddasápmelaččat – ovdal ja dál?

Gielddasápmelaččaid historjá ja kultuvra leat apmasat oallugiidda. Dán jagáš Sesam-semináras mii jearrat geat gielddasápmelaččat leat ovdal ja dál. Seminára oassin lea bajitdási historjjálaš geahčastat sápmelaččaid dillái Guoládatnjárggas, ja ságastallan gielddasápmelaččaid dilis odne.

Váldoságadoalli lea Anna Afanasyeva, riikkaidgaskasaš Barentsčállingotti ovddeš eamiálbmotráđđeaddi ja Sámi dutkamiid guovddáža ovddeš ph.d.-stipendiáhtta.

 

 
 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
13.07.18 kl. 12:00 - 13:30
Hvor:
Senter for nordlige folk, Riddu Riđđu
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Storslett, Bodø, Mo i Rana, Annet
Målgruppe:
Alle