NordForsk - 38 millioner til persontilpasset kreftbehandling for barn

Dato/tid: 12.06.2018 00:00 - 04.10.2018 00:00
Frist: 03.10.2018

Kreftforeningen, NordForsk og Forskningsrådet har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn: “Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment”.

Utlysningen som administreres av NordForsk inngår som en aktivitet under Nordic Trial Alliance i programmet for helse og velferd og har en ramme på 38 millioner kroner og man kan søke om opptil 10 millioner NOK per prosjekt.

Økt nordisk samarbeid i klinisk forskning vil øke antall felles kliniske studier i Norden som vil fremme kunnskapsoverføring, økt effektivitet og produksjon.

Forskere og forskergrupper på universiteter, sykehus og andre forskningsinstitusjoner i Norden er berettiget til å søke om finansiering som vil bli gitt for en periode på tre til fem år.

Søknadsfrist for utlysningen er 3. oktober 2018 13.00 (CET).

Se mer info og utlysningsteksten her: https://bit.ly/2IkaBoo


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Skip to main content