Skriving av MCQ oppgaver, 31.8.18


Kurset skal gi opplæring i å skrive gode MCQ oppgaver for innleging i NTNUs database med eksamensoppgaver i legestudiet. Kurset er beregnet på lærere i legestudiet.

Neste skoleår skal vi starte å ta bruk NTNU sin database for flervalgsoppgaver for fullt. Det er et ønske at flere eksamensoppgaver skrives som flervalgsoppgaver av typen ett beste spørsmål. Fordelen med dette er at oppgavene rettes av wiseflow, de går raskere å svare på studentene, slik at vi kan stille spørsmål fra større del av læringsmålene. I tillegg er det slik at når vi legger inn en oppgave i NTNU sin database, kan vi også ta ut en oppgave derfra.

Ved å skrive oppgavene rett inn i databasen unngår at vi at oppgaver kan komme på avveie via eposter og utskrifter, for alle kan se og kommentere på alles oppgaver i databasen. Innlogging i databasen skjer via Feide.

Imidlertid må vi være flinke oppgaveskrivere, da flervalgsoppgaver er mer krevende å lage en kortsvarsoppgaver. For å få til både gode flervalgsoppgaver, og få lagt disse inn i NTNU sin database skikkelig, tilbys kursing til høsten på følgende datoer:

Skriving av MCQ oppgaver: 3108 kl 1415-16 og

0609 kl 1415-16 https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=577552

Legge inn i NTNU databasen: 1209 kl 1415-16 https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=577692

På kurset «Legge inn i NTNU databasen» forutsettes flervalgsformatet kjent, slik at det er lurt å delta på «Skriving av MCQ oppgaver» først om man ikke har deltatt på et slikt kurs før.

Det er mulig å følge alle kurset på Skype. Link til Skype-deltakelse 31.august

 Bli med i Skype-møte       

Mvh

Katrine Wennevold

Studieplansjef

Medisinerutdanningen
Helsefakultetet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
31.08.18 kl. 14:15 - 14:15
Hvor:
MH øst U7.125
Studiested:
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Annet, Storslett, Bodø
Målgruppe:
Ansatte

Kontakt:
Katrine Wennevold


Påmelding
Frist: 31.08.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager