Disputas Pål Anders Opdal til ph.d.-graden


For ph.d. –graden vil doktoranden offentlig forsvare avhandlingen: "Om pedagogiske intensjoner: En teoretisk og empirisk studie ved bruk av pedagogisk-filosofiske og kvalitative metoder"

Populærvitenskapelig sammendrag:

Se nederst i disputasoppslaget. 

Prøveforelesning starter på samme sted og dag kl 10:15

Veileder: professor Gunnar Grepperud og dosent Marit Allern, Result UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomite:

Førsteopponent professor Eva Alerby, Luleå University of Technology

Andreopponent førsteamanuensis Hans Petter Ulleberg, NTNU

Professor Andrew Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet, har ledet komiteen.

Disputasen ledes av assisterende instituttleder Tore Nesheim. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
18.06.18 kl. 12:15 - 15:30
Hvor:
Breivika, Hus 6 Aud 3
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle