Masterkonferansen 2018 - grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10


Grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø inviterer til den årlige masterkonferansen, og ønsker velkommen med et program bestående av plenumsforedrag og studentpresentasjoner av forskningsresultater fra arbeid med masteroppgaven.

Onsdag 30. mai, auditorium F-103, Mellomveien 110.

Kl. 0930: Kaffe og småprat

Kl. 1000: Åpning av konferansen ved prorektor Wenche Jakobsen.

Kl. 1015: "Å se og bli sett - om verdsettende perspektiver". Dosent Siw Skrøvset, ILP.

Kl. 1050: Studentpresentasjon IMA-LU 1.-7. trinn: 

Torun Rasmussen Sørbøen og Vilde Teig

«Å snakke norsk som andrespråk - Er det bare i språkfag man er flerspråklig?»

Kl. 1110: Studentpresentasjon IMA-LU 5.-10. trinn:

Håkon Ottesen og Ådne Figenschau Pedersen

«Styrking av matematiske samtaler»

Kl. 1130: Lunsj

Kl. 1230: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner (se eget program i høyre sidestolpe).

Rom: E.201/E.202/E.203

Torsdag 31. mai auditorium F-103, Mellomveien 110.

Kl. 0900: To lærere fra fjorårets masterkull forteller om sitt første år i jobb. Hvordan oppleves det å komme ut i yrket? 

Kl. 1000: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner (se eget program i høyre sidestolpe).

Kl. 1100: Lunsj med mastertorg. Universitetsskolene presenterer sine utviklingsområder i kantina

Kl. 1300: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner. Se eget program.

Rom: E.201/E.202/E.203/E.205

Kl. 1700: Fakultetets offisielle markering for avgangsstudentene. For studenter, familie, veiledere. Fotografering.

Kl. 1900: Middag for studenter og veiledere i kantina.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
30.05.18 kl. 09:00
Slutter:
31.05.18 kl. 16:00
Hvor:
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Mellomvegen 110
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
77660283


Påmelding
Frist: 28.05.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Vedlegg / Bilder
Oversikt parallelle sesjoner