Lagring av forskningsdata


Styret ved UiT vedtok 9. mars 2017 Prinsipper og retningslinjer for forskningsdata ved UiT. Retningslinjene slår fast at "forskningsdata skal lagres og arkiveres på en sikker måte i henhold til Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT, enten ved egen institusjon eller i andre egnede og pålitelige arkiver". 

Videre slås det fast at "UiT skal tilby en sikker basistjeneste for behandling, lagring og arkivering av forskningsdata enten sentralt ved egen institusjon, eller i andre egnede kvalitetssikrede infrastrukturer for lagring og/eller arkivering av data. UiT skal gi forskere opplæring og støtte til å benytte tjenesten."

Forskningsdata har en livssyklus fra innsamling, behandling og til slutt arkivering. IT-avdelingen har lagringstjenester for de forskjellige fasene og vi har prosjekter på utvikling av flere. 

I dette seminaret presenterer vi tjenestetilbudet vårt og hvordan man kan ta det i bruk.

IT-avdelingen ønsker innspill fra brukere om tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. 
Seminaret ledes av senioringeniør Erik Axel Vollan

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
22.05.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
TEO-H1 1.417
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 45 735


Påmelding
Frist: 21.05.2018

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager