Disputas - cand. polit. Ken Harald Enoksen


Cand. polit. Ken Harald Enoksen ved NFH vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:

"Å temme torsken – fremveksten av norsk
torskeoppdrettsnæring. En beretning om kollektivt entreprenørskap
"

Veiledere:

  • Professor Peter Arbo, NFH
  • Professor Bjørn Hersoug, NFH

 

Bedømmelseskomité:

  • Forsker 1 Vera Schwach, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Bernt Aarset, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Bjørn-Petter Finstad, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på norsk og vil bli ledet av dekan Kathrine Tveiterås ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
19.03.18 kl. 12:15 - 15:00
Hvor:
Store aud (E-101), NFH-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 46018