Prøveforelesning - cand. med. Eirin Esaiassen


Cand.med. Eirin Esaiassen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

 

How to enterally feed a preterm newborn

 

Disputas holdes samme sted kl 1215 hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Antibiotics and probiotics to neonates-Adverse effects, impact on gut
microbiota and antibiotic resistome, and Bifidobacterium pathogenicity"

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
16.02.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Tabletten auditorium, Farmasibygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig: