Grenseseminaret 2018


Barents Beyond Borders. 2018 er jubileenes år, noe årets grenseseminar bærer preg av. UiT fyller 50 år, Barentssamarbeidet og generalkonsulatene fyller 25 og det internasjonale Barentssekretariatet fyller ti år. Grenseseminaret 2018 løfter fram erfaringer fra disse årene og retter i tillegg blikket framover. Arrangementet er en del av programmet til Barentsdagene, med økonomisk støtte fra Sør-Varanger kommune / UD. Åpent for alle - velkommen!-

Årets tema er «Barents Beyond Borders», og skal vise hvordan Barentssamarbeidet har utviklet seg til å gå utover sine grenser i løpet av sitt 25-årige liv. Vi skal få høre om erfaringer fra Barentssamarbeidet gjennom de siste 25 årene, og drivkreftene bak samarbeidet. Visumpolitikken blir også belyst –med refleksjoner rundt hvordan grenseboerbeviset har spilt inn i naboforholdet. Vi skal og få høre om utdanningssamarbeidets utvikling østover, og grensekryssende turisme i Sentral-Europa –inspirert nettopp av Barentssamarbeidet. Vi skal få et innblikk i urfolksperspektivet gjennom 25 år, og få noen framtidsrettede visjoner. Siden vi i år går «beyond borders», vil vi også få høre om EUs rolle i arktiske spørsmål.

 

2018 er virkelig et år å feire –Barentssamarbeidet er 25 år, det internasjonale Barentssekretariatet er 10 år, Generalkonsulatet fyller 25 år, og UiT feirer hele 50 år. Grenseseminaret 2018 føyer seg derfor inn i rekken som et av jubileumsarrangementene ved Uit –Norges arktiske universitet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
22.02.18 kl. 16:30 - 19:00
Hvor:
Thon Hotell Kirkenes
Studiested:
Kirkenes
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Anne Figenschou
Telefon:
40829991
Vedlegg / Bilder
171212_tentativt program Grenseseminaret 2018
180126_English program Border Seminar 2018