Hvordan skrive en datahåndteringsplan

Når du planlegger å samle inn data i et forskningsprosjekt, lønner det seg å lage en god plan for å holde bedre oversikt over hvordan dataene skal håndteres i de ulike fasene av prosjektet. Stadig flere finansiører krever dessuten at en datahåndteringsplan legges ved prosjektbeskrivelsen. Fra 1. september 2017 gjelder dette kravet også ved UiT Norges arktiske universitet, se Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT .

En datahåndteringsplan inneholder vanligvis informasjon om blant annet eksisterende data, dokumentasjon av datainnsamling, strukturering av data, metadata, hvordan dataene skal arkiveres, og om og hvordan de skal deles.

I dette kurset lærer du om hvordan du skriver en god datahåndteringsplan, og hva som typisk forventes av finansiørene.

Velkommen!

Universitetsbiblioteket holder flere kurs om håndtering av forskningsdata, se full oversikt her.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 28. februar 2018 kl. 14.15–15.00
Hvor: TEO-H1 1.433
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Telefon: 77645735

Påmelding
Frist: 26.02.2018
Fristen har gått ut. Beklager