Nordisk prosessrettsmøte


Nordisk prosessmøte arrangeres hvert tredje år i regi av Nordisk forening for prosessrett (NFfP). Det juridiske fakultet ved UiT har gleden av å være vert for prosessrettsmøtet .
Prosessrettsmøtet er et møtepunkt for nordiske jurister som er interessert i sivil- og straffeprosessuelle spørsmål. 

Temaer for sesjonene på møtet er blant annet: 

* Nordiske domstolstrukturer i forandring

* Digitalisering, effektivisering og domstolene

* Bevislæren i forandring - hvordan utfordrer den teknologiske utviklingen og europeisk rett vår bevislære.

Stipendiater (doktorander) vil få anledning til å presentere sine prosjekt.

For nærmere informasjon se

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=363370&sub_id=523052

Arrangementet har fått støtte fra Norges forskningsråd.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
16.08.18 kl. 18:00
Slutter:
18.08.18 kl. 14:00
Hvor:
Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Vedlegg / Bilder
Nordisk prosessrettsmøte - påmelding
program-forelobig
praktisk informasjon