Lørdagsuniversitetet: Er kommersielle interesser en trussel mot kunnskapssamfunnet?


Å gi sin egen tid et navn er vanskelig, men mange er enige om at 'kunnskapssamfunnet' er en dekkende betegnelse.

Veiene bort fra industrisamfunnet og inn i kunnskapssamfunnet handler om vitenskapens rolle som produktiv-kraft. Billig energi og god tilgang på råstoff er ikke lenger avgjørende. Moderne økonomi krever en høyt utdannet befolkning som kan utnytte naturens potensiale på nye måter. Produksjon av vitenskapelig kunnskap krever imidlertid at denne foregår uten innblanding fra kommersielle eller statlige interesser. Universitetenes autonomi er en betingelse for utvikling av kunnskap som har verdi for kunnskapssamfunnet. Frem til ganske nylig var det bred enighet om universitetets selvstendighet og autonomi i forhold til statlig styring og kommersielle interesser. Dette er i ferd med å endre seg – paradoksalt nok som en følge av at vi er på vei inn i kunnskapssamfunnet. Er vi allerede i ferd med å undergrave kunnskapssamfunnets viktigste forutsetning? 

 

Vår foredragsholder er Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudie.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
03.03.18 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
KulturHuset Tromsø, Lillescenen
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Skip to main content