Samisk uke 2018 – arrangement i regi av UiT Tromsø / Sami Week 2018 – events hosted by UiT Tromsø


Se hva som skjer på UiT i Tromsø under Samisk uke 4. februar til 11. februar 2018:

Søndag 4. februar

12.00-16.00: Samisk søndag på Tromsø Museum. Sted: Tromsø Museum.

Mandag 5. februar

11.15-12.00: Joho Niillas seminára "Dihtorjorgaleapmi: manne ja mo?" ved Lene Antonsen. Sted: Guovssu, Senter for samiske studier.

12.00-14.00: "The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission" ved Bård A. Berg. Sted: Centre for Peace Studies, Lower Pavillion, room U06.

19.00: Debatt: "Sannhetens slagmark - hva kan forsones og hva kan en sannhetskommisjon bidra med". Sted: Studentsamfunnet Driv.

Tirsdag 6. februar - Samenes nasjonaldag

12.00-14.00: Markering av samenes nasjonaldag. Sted: Árdna.

Onsdag 7. februar

12.00-13.00: "Why is reindeer husbandry so problematical?" ved Nicholas Tyler og Niklas Labba, Senter for samiske studier. Sted: Perspektivet Museum.

18.00: Mottakelse Ole Henrik Magga seminar. Sted: Árdna.

19.00-20.30: Vin&Viten: "Kunst og politikk. Om samiske kunstnere og deres politiske engasjement". Gratis inngang. Sted: Tromsø Museum.

Torsdag 8. februar

09.00-16.00: UiTs jubileumsseminar Ole Henrik Magga 70 år. Sted:  SVHUM B-1005, UiT Breivika.

12.15-12.45: Informasjon om Romssa giellariššu. Sted: Perspektivet Museum.

20.00-23.00: Polar bokkafe: Ketil Zachariassen presenterer Min reise fra Sameland til Grønland. Sted: Biblioteket, Norsk Polarinstitutt.

Lørdag 10. februar

13.00-14.00: Lørdagsuniversitetet: Samisk kultur - en drivkraft eller bremsekloss i nord? ved Øyvind Ravna. Sted: KulturHuset Tromsø, Lillescenen.

-----------------------------------------

See what happens at UiT Tromsø during the Sami Week from February 4 – 11, 2018:

Sunday 4. February

12.00-16.00: Sami Sunday at Tromsø Museum. Location: Tromsø Museum.

Monday 5. February

11.15-12.00: Joho Niillas seminára "Dihtorjorgaleapmi: manne ja mo?” by Lene Antonsen. Location: Guovssu, Centre for Sami Studies.

12.00-14.00: "The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission" by Bård A. Berg. Location: Centre for Peace Studies, Lower Pavillion, room U06.

19.00: Debate: “The Battlefield of Truth: What can be reconciled and how can a truth commission contribute?” Location: Student House Driv.

Tuesday 6. February – The Sami National Day

12.00-14-.00: A celebration of the Sami National Day. Location: Árdna.

Wednesday 7. February

12.00-13.00: "Sámi Reindeer Herding: Why do reindeer migrate and how does it affect the Sámi herders?" by Nicholas Tyler and Niklas Labba, Centre for Sami Studies. Location: Perspective Museum.

Thursday 8. February

09.00-16.00: University seminar in honor of 70-year-old Ole Henrik Magga. Location: UiT Breivika

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
04.02.18 kl. 00:00
Slutter:
11.02.18 kl. 00:00
Hvor:
UiT i Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle