Prøveforelesning – cand.med Lars Daae Horvei


Cand.med Lars Daae Horvei disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Inflammation and venous thromboembolism: driver, passenger, or both?”

Disputas holdes kl. 11.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Obesity, body height and risk of venous thromboembolism”
 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
18.01.18 kl. 09:15 - 10:00
Hvor:
Store Aud, Medisin- og helsefagsbygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle