Antifreeze: Finissage med lansering av utstillingskatalog


Vi markerer soldagen og siste utstillingsdag av Katja Aglerts videoverk Antifreeze: Rehearsals as Score med kunstnersamtale og lansering av utstillingskatalogen.


 - ENGLISH TEXT BELOW -

Kl. 13: Velkommen til samtale mellom kunstner Katja Aglert og professor i litteraturvitenskap Johan Schimanski (UiO). Tema: Kjønn og det polare, med utgangspunkt i Aglerts kunstprosjekt Antifreeze.

Fra kl. 12 samme dag inviterer vi til soldagsfeiring på Polarmuseet. Her blir det bål, boller og barnevennlige aktiviteter. Se eget arrangement. 

Gratis inngang for alle mellom 11 og 14. Velkommen!
 
Høsten 2016 inviterte Polarmuseet Katja Aglert til å lage et kunstprosjekt for museet. På bakgrunn av et omfattende feltarbeid knyttet til museet har Aglert utformet det dynamiske verket Antifreeze: Rehearsals as Score.
 
Kunstprosjektet består av et 62 dagers pågående videoverk som forandres på daglig basis gjennom utstillingsperioden ved at en ny versjon presenteres hver dag. Det kan ses i Polarmuseets faste utstilling i utstillingsperioden som er identisk med mørketiden i Tromsø, fra 21. november til 21. januar.
 
Til grunn for Antifreeze: Rehearsals as Score ligger Aglerts interesse for den hverdagslige erfaringen som ofte er uuttalt i det siste århundrets vestlige, imperialistiske, gjerne maskuline og typisk heroiske framstilling av polarhistorien.

Katja Aglert er bosatt i Stockholm. Hun har en transdisiplinær kunstnerisk praksis. Temaer som Aglert undersøker i sine kunstneriske prosjekter er historiefortelling, forholdet mellom idéer om natur og kultur, interseksjonalitet, performativitet og økologiske spørsmål. Mediene Aglert anvender varierer fra kontekst til kontekst, og er avhengige av det spesifikke prosjektets plassering og undersøkelser hun gjør på stedet.

Aglert har tidligere stått bak utstillingene The breath between the rustle of dead leaves and the shadow of a tale (Stockholm 2016), For a gentle song would not shake us if we had never heard a loud one (Oslo 2016), Winter Event – Antifreeze (Bogotá, Colombia og Santiago, Chile 2015), og Voyage to the Virtual (New York 2015). For mer info om Katja Aglerts kunsteriske virksomhet se: http://katjaaglert.com/

Du kan lese mer om Antifreeze: Rehearsals as Score her: uit.no/antifreeze

Medvirkende:
Kurator: Hanne Hammer Stien Prosjektleder: Silje Gaupseth Skuespiller: Sanna Sundqvist Operasangere: Per-Gunnar Alpadie, Thomas Annmo, Maria Gothe, Linda Hamfors, Barbro Hillerud, Anders Nyström, Torbjörn Pettersson, Rudolf Suttner 3D-visualisering: Oskar Aglert Lyd: Raba recording Kamera: Katja Aglert, Carl Dieker og Anna Asplind

Takk til: Biologiska Museet i Stockholm, Kungliga Operan i Stockholm, Ann Kristin Balto ved Norsk Polarinstitutt, Anita Maurstad ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet, og Willy Kai Sørensen og Kathrine Totland ved Polarmuseet. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Iaspis.

-- ENGLISH:
We celebrate the return of the sun and the last day of the exhibition period of Katja Aglert’s video work Antifreeze: Rehearsals as Score with an artist talk and launch of the exhibition catalogue.

13 PM: Welcome to a talk between artist Katja Aglert and professor of comparative literature Johan Schimanski (UiO). Topic: Gender and the Arctic, in relation to Aglert's art project Antifreeze.

From 12 PM on the same day we will celebrate the return of the sun with a bonfire, pastry and activities for children. See own event.

Free admission for all our visitors from 11 to 14. Welcome!

In autumn 2016, the Polar Museum invited Katja Aglert to do an art project for the museum. Based on comprehensive fieldwork in relation to the museum, Aglert has composed the dynamic work Antifreeze: Rehearsals as Score. The artwork consists of a 62 days long ongoing video work which changes on a daily basis throughout the entire exhibition period by displaying a new version every day. The work can be seen in the Polar Museum’s permanent exhibition during the exhibition period which is identical to the polar night in Tromsø, from 21 November to 21 January.
 
The basis for Antifreeze: Rehearsals as Score is Aglert’s concern with the everyday experience which often has remained merely an implicit part of the last century’s western, imperialist, typically masculine and heroic representations of polar history.

Katja Aglert lives in Stockholm. Her artistic practice is transdisciplinary. Topics examined in Aglert’s art projects are storytelling, the relationships between ideas of nature and culture, intersectionality, performativity and ecological questions. The mediums used by Aglert vary from context to context, and are determined by the location of the specific project and examinations conducted on that location.

Aglert’s previous exhibitions include The breath between the rustle of dead leaves and the shadow of a tale (Stockholm 2016), For a gentle song would not shake us if we had never heard a loud one (Oslo 2016), Winter Event – Antifreeze (Bogotá, Colombia and Santiago, Chile 2015), and Voyage to the Virtual (New York 2015). For more information about Aglert’s artistic practice, see: http://katjaaglert.com/

Read more about Antifreeze: Rehearsals as Score here: uit.no/antifreeze

Contributors:
Curator: Hanne Hammer Stien Project manager: Silje Gaupseth Actor: Sanna Sundqvist Opera singers: Per-Gunnar Alpadie, Thomas Annmo, Maria Gothe, Linda Hamfors, Barbro Hillerud, Anders Nyström, Torbjörn Pettersson, and Rudolf Suttner 3D visualizations: Oskar Aglert Sound: Raba recording Camera: Katja Aglert, Carl Dieker and Anna Asplind

Thanks to: The Biological Museum in Stockholm, the Royal Opera in Stockholm, Ann Kristin Balto at the Norwegian Polar Institute, Anita Maurstad and Nina Kronstad at Tromsø University Museum, and Willy Kai Sørensen and Kathrine Totland at the Polar Museum.

The project is supported by the Norwegian Arts Council and Iaspis.
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
21.01.18 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
Polarmuseet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle