Sameretten ved inngang til 2018 - seminar i Oslo


Sted: Samisk hus, Dronningensgate 8, Oslo,

Tid:   17. januar kl. 1630 – 1930 

I de to – tre siste årene har det skjedd mye innen sameretten. Dette gjelder særlig innen rettspraksisen, hvor det er avsagt en rekke spennende dommer som har bidratt til å skape avklaringer men også reist nye spørsmål. Utmarksdomstolens dommer fra Stjernøya og Unjarga er to av disse. Den førstnevnte fikk sin avklaring i Høyesterett høsten 2016, mens den sistnevnte skal behandles av Høyesterett i plenum med oppstart 17. januar.

En annen spennende sak er Jovsset Ante Sara-saken-dommene, hvor Jovsset Ante vant frem både i tingretten og lagmannsretten, men måtte se at staten under disens vant fram i Høyesterett.  Finnmarksloven, dens målsettinger og dagens forvaltning, kan også danne grunnlag for debatt.

På seminaret reises det spørsmål ved hvor sameretten går i året vi nå er inne i, hvor mange profilerte samiske politikere og fagfolk er invitert til å holde innledninger, og hvor det rundes av med en paneldebatt og en adgang for folk til å stille spørsmål til innlederne. 

Program:

 • 16:30. Velkommen /åpning ved Øyvind Ravna, leder av forskergruppe for same- og urfolksrett. Litt om samerettsgruppa og hvorfor seminar i Oslo

  16:40. Sameretten ved inngang til 2018, Sametingspresident Aili Keskitalo

  17.00 Finnmarksloven og dens målsetting, Sven-Roald Nystø, Spesialrådgiver, Arran lulesamiske senter, tidl. sametingspresident.

  17:20: Sameretten som «prosjekt» ved UiT Norges arktiske universitet, Ande Somby, førsteamanuensis, UiT

  17:40. FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheters betydning i sameretten – særlig etter Høyesteretts dom i Jovsset Ante Sara-saken, Jon Gauslaa, leder av Finnmarkskommisjonen og tidl. leder av SRU II

  18:00. Samerettsutvalgets forslag til endringer i reindriftsloven – enstemmige forslag som etter 10 år ennå ikke er fulgt opp Professor (em.) Kirsti Strøm-Bull, Universitet i Oslo

  18:20. Urfolksretten ved inngang til 2018. Fokus på anerkjennelse av land- og naturressursrettigheter, Laila Susanne Vars, fagdirektør, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

  Folk i salen kan stille to-tre korte spørsmål direkte til innlederne etter innledningen.

   

  Etter at siste innleder er ferdig er det 15 minutters pause med påfyll av kaffekoppen.

  Deretter er det paneldebatt /diskusjon med spørsmål. Hver av innlederne får da to minutter før det åpnes for spørsmål fra salen og fra moderator. Debatten /samtalen / spørsmålene tenkes en varighet på 40 minutter.  Moderator: Ande Somby

  Tolk vil være tilgjengelig for de som måtte ønske det. Det er mulig å kjøpe kaffe, vafler mm. under arrangement.

  Evt. Spørsmål / presse kan ta kontakt med Øyvind Ravna, tlf 97186706.

   

   

   

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.01.18 kl. 16:30 - 19:30
Hvor:
Samisk hus, Dronningensgate 8, Oslo
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:

Spørsmål?:
Øyvind Ravna