UiT og Festspillene i Nord-Norge / UiT and the Arctic Arts Festival. Offisiell åpning og utstillingsåpning: Institutt for natur og kunst


Kunst møter akademia! Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord, og har ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for sirkumpolare områder. UiT Norges arktiske universitet er en sentral samarbeidspartner for Festspillene i NN, og i UiTs jubileumsår samarbeider vi om en rekke ulike arrangementer under festivalen.

 

Lørdag 23. juni:

Kl. 1300 Offisiell åpningsseremoni, Harstad torv

Årets åpningsseremoni er som alltid en refleksjon av festspillenes program og satsning. Nina Wester, tidligere teatersjef ved Hålogaland teater, har regi på åpningsseremonien til den 54. festspillene i Nord-Norge. Det vi bli taler, prolog, kunstneriske innslag og overraskelser

 

Kl. 1430 Åpning festspillutstillingen, Galleri Nord-Norge

Institutt for natur og kunst eksisterer ikke til vanlig, men oppstår som et utstillingsprosjekt som tøyer grensene for hva en utstilling kan være. Galleri Nord-Norge gjøres om til et laboratorium der kunstnere og forskere samarbeider om kunst- og forskningsprosjekter. Ved å invitere hverandre og publikum inn i arbeidsprosessen åpner Institutt for natur og kunst opp for diskusjoner på tvers av etablerte disipliner, og forholdet mellom kunst, forskning, verk og publikum settes på spill.

ET ÅPENT EKSPERIMENT

Samtidig som Institutt for natur og kunst er et åpent eksperiment med uventet utfall kan prosjektet ses som et innspill i omorganiseringsprosessen som UiT Norges arktiske universitet nå står midt oppe i. Kunstnerne og forskerne som er valgt ut utfordrer trangen til å opprettholde og produsere enkle kategoriseringer og årsaksforklaringer, og oppfatter at alle ting som er i verden, enten det er snakk om bakterier, kunstverk, søppel, algoritmer eller mennesker, gjensidig virker på hverandre og verden.

ER DET ET SKILLE MELLOM NATUR OG KULTUR?

Ideen om at det er et skille mellom natur og kultur utfordres også. Kunstnerne Anders Dahl Monsen og Arne Skaug Olsen undersøker for eksempel om det er mulig at mikroorganismer har politisk vilje, mens arkeologene i forskningsprosjektet Unruly Heritage spør hvilke kunnskaper plastsøppel kan gi oss. Kunstner Anne Haaning er opptatt av parallelle strukturer i teknologi og språk, mens kulturforsker Britt Kramvig sammen med kunstnerne Margrethe Pettersen og Katarina Pirak Sikku ser nærmere på mytologien vi lever med i landskapet i Sør-Troms.

FOKUS PÅ DET NORDLIGE

Kunsthistorikerne i forskergruppen WONA (Worlding Northern Art) er opptatt av det nordlige. De undersøker hvordan kunst og forskning på kunst er med på å skape nord som ulike verdener. Når Silje Figenschou Thoresen tegner fritt etter arkeologiske kart som viser til samisk bosetting dekonstruerer hun ikke bare den arkeologiske karleggingen av Nord-Norge, men hun skaper også en egen verden.

EN NY OPPLEVELSE HVER DAG

I årets festspillutstilling vil både utstillingsrommet, kunstnerne og kunstprosjektene være i endring. Dette forsterkes av at kunstner Kåre Grundvåg kontinuerlig bygger opp og bygger om på utstillingsdesignen som han skaper sammen med de andre medvirkende i prosjektet. I tillegg til at publikum møter kunstnerne og forskerne mens de arbeider vil det daglig være et program med forelesninger, kunstnersamtaler og andre hendelser.

UTSTILLINGEN ER KURATERT AV:

Hanne Hammer Stien PhD i kunsthistorie i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og Festspillene i Nord-Norge

 

I perioden 23. - 30. juni vil det være daglige arrangement koblet opp mot utstillingens:

Lørdag 23. juni:

KL. 1500 "Myth, Mirror, Skin” er et performance-foredrag med kunstneren Anne Haaning(DK).         23. -25. juni, 2 forestillinger

I sitt kunstneriske virke er hun særlig opptatt av teknologi, språk og mytologi. Haaning har deltatt på en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun stipendiat på Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

KL. 1630 Kunstnersamtale: Anne Hanning og kurator Hanne Hammer Stien

 - om kunstprosjektet hun presenterer på Institutt for natur og kunst.

Haaning er særlig opptatt av teknologi, språk og mytologi. Hun har deltatt på en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt og er nå stipendiat på Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Kl. 1900 Kulturforsker Britt Kramvig i samtale med Randi Sørlie om helbrederen Knut Lunde’s virke.

Samtalen er del av samtaleserien “Kraftfull slumrende gjensidighet - (glemte) steder i det samiske landskap” hvor kulturforskere og kunstnere ser nærmere på mytologien vi lever med i landskapet i Sør-Troms.

 

Se hele programmet til Festspillene her!

Les mer om UiTs 50-årsjubileum her!

--------------------------------------

The Arctic Arts Festival believes in northern art, and has ambitions to become the world’s most important art festival for circumpolar areas.

UiT the Arctic University of Norway collaborates with the Arctic Arts Festival on various events during the festival.

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
23.06.18 kl. 13:00
Slutter:
30.06.18 kl. 00:00
Hvor:
Torget og Galleri Nord-Norge
Studiested:
Harstad
Målgruppe:
Alle