Disputas - Cand.polit. Thor Eirik Eriksen


Cand.polit. Thor Eirik Eriksen disputerer for ph.d. -graden i humanoria og samfunnsvitenskap, studieretning filosofi, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 

«Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer.»

 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15 samme dag og sted.

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Den medisinske vitenskapen har over tid bidratt med banebrytende kunnskap og løsninger innen området helse og sykdom. Trass suksessene, støter denne vitenskapen mot noen grenser. Et aktuelt og krevende grensetilfelle er i så måte en problemgruppe som kalles medisinsk uforklarte symptomer (MUS). Det vil si tilstander som ikke uten videre kan forklares ved hjelp av kjente sykdomsforklaringer, eller hvor det ikke foreligger påvisbar organisk sykdom. I dette grenselandskapet har filosofien en viktig rolle. I avhandlingen utgjør den fundamentet for en spørrende utforskning av hvilken «sak» dette grensetilfellet angår. Den har videre aktivert en kritisk tenkning som utfordrer den medisinske vitenskapens håndtering av slike tilstander. Mer avgjørende har filosofien redet grunnen for en utforskning av selve «studieobjektet», det vil si, hva og hvordan et menneske er. Samlet har avhandlingen problematisert den medisinske termen symptom (artikkel 1), årsaksforståelsen (artikkel 2), diagnosene (artikkel 3) og løftet frem noen alternative filosofiske tilnærminger (artikkel 1-4).

 

Veiledere:

Hovedveileder 01.01.09-31.07.11 professor Johan Arnt Myrstad, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Nord universitet

Hovedveileder 01.01.14-30.04.17 førsteamanuensis Heine A. Holmen, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Biveileder 01.08.12-31.12.13 professor Eirik Lundestad, Inst for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Bedømmelseskomité:

Professor dr.art. Ingebjørg Seip, NTNU, (førsteopponent)
Professor emeritus mag.art. Anders Lindseth, Nord universitetet, (andreopponent)
Professor PhD Roe Fremstedal, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (leder av komiteen)

 

Disputasleder:

instituttleder Kjersti Fjørtoft, institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.09.17 kl. 11:15 - 15:00
Hvor:
SVHUM E0101
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content