Prøveforelesning - Cand.polit.


Cand.polit. Thor Eirik Eriksen holder prøveforelsesning over oppgitt emne for ph-d- -graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning filosofi:

 

""Filosofi som streng vitenskap": Drøft betydningen av Husslers fenomenologiske reduksjon, og hans forståelse av vitenskapelighet, for sykdom og helse"

 

Bedømmelseskomité:

Professor dr.art. Ingebjørg Seip, NTNU, (førsteopponent)
Professor emeritus mag.art. Anders Lindseth, Nord universitetet, (andreopponent)
Professor PhD Roe Fremstedal, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (leder av komiteen)

 

Disputasen ledes av instituttleder Kjersti Fjørtoft, institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

 

Disputasen holdes samme dag og sted kl. 11.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
15.09.17 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
SVHUM E-0101
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content