Lørdagsuniversitetet: Alt flyter: Store verdier står på spill


Presset på havområdene i nord øker. Havisen smelter, og nye områder blir tilgjengelig for fiskeri og utvinning av olje og gass i det nordlige Barentshavet. Store verdier står på spill. Men på hvilket (verdi)grunnlag skal vi forvalte ressursene? Og hvor går grensene i havet?

 

Professor Paul Wassmann, professor Marit Reigstad og førsteamanuensis Berit Kristoffersen forteller om iskantsonen i nord, politiske grenser og hvordan både havstrømmer og marine dyr er grenseløse – i politisk forstand. Grenser vi ikke kan se, men som spiller en svært viktig rolle i forvaltning, nasjonal og internasjonal politikk. Om ressurser som driver med vannet og som stadig endrer sine grenser. Og om det store nasjonale prosjektet Arven etter Nansen, som skal gi oss nødvendig kunnskap om hva som skjer i de nye arktiske havområdene.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
16.09.17 kl. 13:00 - 14:00
Hvor:
KulturHuset i Tromsø, Lillescenen
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:
Skip to main content