Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse


Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og søknad om opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Result tilbyr høsten 2017 en rekke med arbeidsseminar som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse for ansatte som har et visst volum av undervisningserfaring.

Målgruppe:

Faglige ansatte som har minimum 5 års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Det kan være undervisere som planlegger opprykk eller framtidig søknad som merittert underviser, eller som ønsker å utvikle seg som underviser gjennom prosessen å utvikle og skrive en pedagogisk mappe. Ansatte i stillingskategoriene universitetslektor, førstelektor, dosent, førsteamanuensis og professor vil prioriteres.

Krav:

Søker må dokumentere minst fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning. Dette må dokumenteres. Det er tilstrekkelig at søker lister opp sin CV for undervisning som bekreftes av instituttleder. Deltakerne må være innstilt på en betydelig egeninnsats.


Høsten 2017 gjennomføres en rekke på fire arbeidsseminar i Tromsø. Deltakerantallet er begrenset til 12 og høsten 2017 prioriteres fire plasser til deltakere i UiTs opprykksprosjekt. Seminarrekken gir ikke en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.

Ansvarlig for seminarrekken: Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll, Result 

Arbeidsseminarene om pedagogisk mappe gir en mulighet for den enkelte til å

  • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
  • starte arbeidet med å etablere og utvikle egen pedagogiske mappe og få tilbakemeldinger på dette arbeidet
  • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde pedagogiske kompetanse. Mappen skal være en helhetlig presentasjon av en persons profesjonelle dyktighet rettet mot undervisning. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner. En pedagogisk mappe vil alltid inneholde tekster om

  • Lærerens pedagogiske utgangspunkt – undervisningsfilosofi
  • Dokumentasjon av et basisrepertoar for undervisning av grupper av ulik størrelse og av ulik sammensetning (planlegging – gjennomføring – formativ og summativ vurdering)
  • Evaluering av undervisning fra studenter og gjensidig kollegavurdering

Pedagogisk mappe I

Dette seminaret gir en innføring i hva en pedagogisk mappe er, og deltakerne starter arbeidet med å utvikle sin egen pedagogiske mappe.

Dato: 19. september 2017, kl. 0915 – 1500

Sted: Result sitt møterom, TEO1.476

Pedagogisk mappe II

Å utvikle en pedagogisk mappe

Dato: 19. oktober 2017 kl. 0915-1500

Sted: Result sitt møterom, TEO1.476

Pedagogisk mappe III

Vurdering av en pedagogisk mappe

Dato 21. november 2017 kl. 0915–1500

Sted: Result sitt møterom, TEO1.476

Pedagogisk mappe IV

Dato: 5. desember 2017, to-tre timer helpdesk for utvikling av digital pedagogisk mappe. Deltakerne kan også få denne støtten via nettet. Tidspunktet vil annonseres senere.

 


For mer informasjon om arbeidsseminarene, se eget vedlegg.

Søknadsfrist 23. august 2017. Påmeldingknapp se oppe til høyre. Dokumentasjon sendes til kari.riddervold@uit.no innen 23. august 2017. De som ikke sender dokumentasjon får ikke søknaden vurdert.


Linker til aktuelle dokumenter/nettsteder:

Her er lenke til mer informasjon om pedagogisk mappe og eksempler på pedagogisk mappe.

Her er tre videoer om pedagogisk mappe.

Nasjonale veiledende retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning.

Retningslinjer for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse ved UiT.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
19.09.17 kl. 00:00
Slutter:
05.12.17 kl. 00:00
Hvor:
Tromsø
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Faglige ansatte
Ansvarlig:
Telefon:
776 46380

Spørsmål?:
Ragnhild Sandvoll


Påmelding
Frist: 30.08.2017
Påmeldte: 12 av 12 (fullbooket)
På venteliste: 6

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Vedlegg / Bilder
Oversikt om seminarrekken
Skip to main content