Strukturer og dokumenter dine forskningsdata


I styremøtet 9. mars 2017 vedtok universitetsstyret ved UiT Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT, gjeldende fra 1. september samme år. Formålet med disse er å "avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om styrevedtaket her.

 

God strukturering og dokumentasjon av forskningsdata er essensielt både for eget bruk og for å kunne dele data. Når man samler inn data har man ofte hovedfokus på selve innsamlinga, noe som kan medføre at man bortprioriterer strukturering og dokumentering av dataene. I et slikt tilfelle kan det bli vanskelig å bruke dataene i etterkant, og man risikerer i verste fall å måtte gjøre datainnsamlinga på nytt. Om man planlegger å dele dataene, er det ekstra krav til god struktur og dokumentasjon, dette for at andre skal kunne forstå og bruke dataene riktig.

I dette kurset gir vi råd om hvordan du kan strukturere og dokumentere data på en god måte fra starten av innsamlinga, og hvilke aspekter du bør være spesielt bevisst på ved deling.

Universitetsbiblioteket holder flere kurs om håndtering av forskningsdata, se full oversikt her

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
17.10.17 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Norges fiskerihøgskole: Datalab D-206
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 45 735


Påmelding
Frist: 16.10.2017
Påmeldte: 4 av 20 (maks)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Skip to main content