Avlyst: Innføring i systematiske litteratursøk for samfunnsvitenskapene


Kurset avlyses grunnet liten interesse.Innføring i grunnleggende begreper og arbeidsmåter ved systematiske søk etter forskningslitteratur.

NB! Les hele kursannonsen før du melder deg på. Påmelding er bindende.

Når: Onsdag 31. mai kl. 10:15-14:00 Hvor: Datalab i Hus 3 i Teorifagbygget (3.416/18)

For hvem: Kurset er først og fremst myntet på ansatte og PhD-studenter. Andre kan også delta dersom det er plasser tilgjengelig. Ta i så fall kontakt med torstein.lag@uit.no for å undersøke mulighetene.

Hva: Kurset vil gi en enkel innføring i sentrale begreper og arbeidsrutiner knyttet til det å gjøre grundige, systematiske litteratursøk (til litteraturgjennomganger, meta-analyser eller andre formål). Vi skal også jobbe litt med søkelogikk og med hvordan vi bygger et godt søk.

Vi tar sikte på at deltakerne, etter gjennomført kurs, har følgende utbytte:

 • Har kjennskap til mangfoldet av søkeverktøy/databaser
 • Kan identifisere de viktigste begrepene i en problemstilling med tanke på å bygge fornuftige databasesøk
 • Forstår at det at å jobbe frem et systematisk litteratursøk er en iterativ prosess
 • Kjenner til noen knep for å finne gode søkestikkord (kontrollerte og "frie")
 • Kan forklare formålet med kontrollerte søkevokabular og anvende slike i litteratursøk
 • Forstår og utnytter forskjellen mellom å søke med kontrollert vokabular og å søke uten kontrollert vokabular
 • Kan bygge et litteratursøk stegvis, med bruk av operatorer (AND, OR, nabosøksoperatorer) og søkehistorie
 • Kan tilpasse et litteratursøk bygget i et søkeverktøy til et annet
 • Kjenner til hvordan dokumentere søk og utvalg av kilder fra treffmengden
 • Forstår hvordan EndNote (og lignende verktøy) kan brukes til å håndtere treffmengde, sile og velge ut kilder
 • Kjenner til sentrale problemstillinger rundt åpenhet og etterprøvbarhet, og kjenner til rapporteringsstandarder for systematiske litteraturgjennomganger.

 

Kurset er ikke et kurs i de tekniske detaljene knyttet til en bestemt database. Vi skal bruke ulike søkeverktøy i eksempler og øvelser.

Hvordan: Forelesning, avbrutt av øvelser og plenumsdiskusjoner. Det er en fordel om deltakerne tar med seg en problemstilling de kan jobbe med, samt eventuelle kilder de allerede har, som de tenker at er den typen kilder de vil fange med søket sitt. Kurset undervises på norsk. NB! Kurset krever ca. 30 minutter forberedelse fra deltakerne, ved å se noen korte videoer, samt fylle ut et lite spørreskjema (informasjon kommer på e-post ca en uke før kurset).

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
31.05.17 kl. 10:15 - 14:00
Hvor:
TEO-H3 3.416/3.418
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:


Påmelding
Frist: 28.05.2017
Påmeldte: 2 av 2 (fullbooket)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Påmeldte: 2
Stine Meier Didriksen
Johannes Sæleset
Skip to main content