Velkommen til Fraspark for master i grunnskolelærerutdanning 29. mai 2017.


Kunnskapsdepartementet og UiT - Norges arktiske universitet inviterer til nasjonal konferanse for å markere at hele landet nå starter sine masterprogram for GLU 1 – 7 og GLU 5 – 10. Målet er å samle utdanningsmiljøene og viktige samarbeidspartnere til en lærerik dag med utveksling av erfaringer og forventninger, og betraktninger fra et internasjonalt ståsted.
Konferansen holdes i Tromsø.
Oppstart og avslutning er tilpasset flytider slik at en kan reise opp og ned samme dag. Konferansen er gratis. Det er begrenset antall plasser.
Foredragene streames.

 

Program 29. mai:

Sted: Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Norges arktiske universitet, campus Breivika

Kl. 1000: Kaffe og småprat. Buss fra flyplassen kl 10 for tilreisende. 

Kl. 1030: Rektor Anne Husebekk ved UiT - Norges arktiske universitet ønsker velkommen.

Kl. 1040: An international view upon teacher training on a maste's level v/ Philippa Cordingly. Hun vil blant annet fortelle om OECD’s Initial Teacher Preparation Study, der norsk lærerutdanning og skole inngår. Vi har invitert henne til konferansen for å forelese om det hun er spesialist på, nemlig hvordan ta i bruk forskningsresultater i lærergjerningen og i skolen.

Kl. 1130: Lunsj

Kl. 1230: Erfaringer fra GLU-mastere ved NTNU, UiA og UiT. Hvilke kvaliteter ved en masterutdanning blir lagt vekt på, og hvordan påvirker dette lærernes kompetanse i praksis?

Førsteamanuensis Mari Nygård, NTNU
Dekan Jørn Varhaug og førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA
Professor Hilde Sollid, UiT

Kl. 1315: Pause

Kl. 1330: Hva ønsker skolene av den nye utdanningen? Forventninger fra praksisfeltet
Rektor Grete Ollila og lektor Knut Vidar Hansen fra Storelva skole

Kl. 1400: Studentpresentasjon av masterarbeider fra grunnskolelærerutdanning

Hanne Wulff og Hanne Faukner (Harstad, 1-7 profesjonsfag) "Av og til er det greit å stå i bussen - Dramaforløpets muligheter til å fremme elevmedvirkning".
Hilde Aders (Tromsø 1-7 profesjonsfag) "Digital mobbing - hva er det?"
Sabine Volley (Tromsø 5-10 engelsk) "Homework: based on tradition or research? A qualitative study on teachers' considerations when assigning homework in English."

Kl. 1430: Pause

Kl 1450:  En lærerutdanning som betyr en forskjell  v/Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I konferansen vil statsråden innlede om sine forventninger til de nye grunnskolelærerutdanningene.

Kl 1530: NOKUT oppsummerer. Tilsynsdirektør Øystein Lund presenterer funn fra akkrediteringsprosessen: Hva er vi gode på og hva må utvikles videre?

Kl 1600: Avslutning. Buss til flyplassen umiddelbart etterpå tilpasset flyavganger fra kl 17. 

Dagen etter (30.mai) vil det i tillegg være mulig å høre UiT sine studenter presentere sine masterprosjekt i parallelle sesjoner på 30 minutt.

Ved spørsmål kan Studieleder Henning M Sollid henning.m.sollid@uit.no, 77 66 04 99 ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, kontaktes.

Vel møtt!

 

Program 30 mai:

Sted: Auditorium F-103, ILP, Mellomveien 110

Kl 0900-0930 Dosent Siw Skrøvset: Lærerrollen. Fra arbeidet i Kunnskapsdepartementets ekspertguppe.

Kl 0930-1000: Lise Hoven, lektor Stakkevollan skole: Lærerrollen. Fra en fersk lærers ståsted.

Kl 1000: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner. Eget program.

Rom: E.201/E.202/E.203/E.204/E.205

Kl. 1145: Lunsj

Kl. 1230: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner. Eget program.

Rom: E.201/E.202/E.203/E.204/E.205

Kl. 1700: Markering for studenter, veiledere og familie i Qvigstad-auditoriet. Fotografering.

Kl. 1900: Middag for masterstudenter og veiledere. Kantina ILP.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Starter:
29.05.17 kl. 10:30
Slutter:
30.05.17 kl. 16:00
Hvor:
Aud 2 Breivika
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Ansvarlig:


Påmelding
Frist: 26.05.2017
Påmeldte: 190 av 250 (maks)

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Vedlegg / Bilder
Parallelle sesjoner 30 mai 2017
Deltakerliste29mai
Skip to main content