Hva skjer med joiken i vår tid


Tromsø Museum - Universitetsmuseet med støtte av Norges Forskningsråd inviterer til konsert og seminar på Tromsø Museum som del av museets forskningsprosjekt «Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet».

 

Åpent seminar på Tromsø Museum – Universitetsmuseet torsdag 11. mai kl. 09.00 - 14.30:

Hva skjer med joiken i vår tid

Innledninger ved:

-          Charlotta Kappfjell (sørsamisk artist)

-          Iŋgor Ántte Áilu Gaup (nordsamisk artist)

-          Jørgen Stenberg (artist fra svensk side)

-          Niko Valkeapää (artist fra finsk side)

-          Nils Oskal (professor i filosofi ved Samisk Høgskole)

-          Frode Fjellheim (artist, komponist og professor ved Høgskolen i Levanger)

Kafeen er åpen for salg av vafler og kaffe.

Gratis adgang.

 

 

Forskningsprosjektet “Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet”.

Professor Ola Graff ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet har hatt et forskningsprosjekt over to år om endringer i joiken i vår tid, støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet har ønsket å se nærmere på hvordan det moderne samfunnet influerer på den tradisjonelle joikinga, og hvordan det også utvikles nye holdninger til joik og hva joik er, innad i det samiske samfunnet.

Med i styringsgruppa for prosjektet har vært Dr. Krister Stoor fra Universitetet i Umeå og Dr. Marko Jouste fra Universitetet i Oulu, begge med doktorgrad i utforskning av joik.

Det har i løpet av perioden vært avholdt to seminar med det samme temaet: “Hva skjer med joiken i vår tid”, ett seminar i Umeå og ett seminar i Oulu. Innledere har hele tida vært ulike personer fra det samiske miljøet som sjøl er engasjert i tradisjonell joiking.

Publisering av boka “Joikeforbudet i Kautokeino”, Davvi girji 2016, har vært en del av prosjektet. Denne monografien tar for seg utviklinga i Kautokeino i perioden 1953 – 1997, fra det ble innført et forbud mot joik i skolen, fram til det forsvant definitivt, og viser hvilke store endringer i holdninger som skjedde i denne perioden hos lokalbefolkninga når det gjaldt joik.

Prosjektet vil få utdannet en samisk masterkandidat våren 2017 med avhandlinga “Ivnniiguin – Det første samiske rockeband”. Det forventes flere publikasjoner fra prosjektet etter hvert.

Prosjektet avsluttes nå med konsert og seminar på Tromsø Museum. Onsdag 10.5 vil fire kjente samiske grupper opptre. Dette er artister fra hele Sápmi, fra Finland, Sverige og Norge, hvor de norske artistene representerer både sørsamisk og nordsamisk område.

Torsdag 11.5 holdes et seminar hvor fem viktige samiske aktører alle vil forelese over temaet “Hva skjer med joiken i vår tid”. Dette er først tre etablerte joikere fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland, hvor seminaret avrundes med refleksjoner fra professor Nils Oskal og professor Frode Fjellheim, begge også joikere fra henholdsvis nordsamisk og sørsamisk område. Foredragsholderne vil reflektere både over sin egen bruk av joik, og over joikens stilling og framtid generelt. Det er gratis adgang for alle interesserte, både til konserten og seminaret. Det er planlagt en publikasjon til høsten som samler alle seminarinnleggene gjennom prosjektperioden.

Gjennom prosjektperioden er det gjort flere intervju med ulike joikere, både eldre og yngre. Mange av intervjuene er avskrevet. Alt materiale som er samlet inn, blir registrert og tatt vare på i arkivene ved Tromsø Museum. Prosjektet har derved også medført en betydelig tilvekst til museets samlinger.

 

Hør også konserten på Tromsø Museum onsdag 10. mai kl. 19.30:

Samisk musikk i vår tid

-          Fra Finland:

  • Ulla Pirttijärvi & Ulda

-          Fra Sverige:

  • Stuoris ja Balddonas

-          Fra Norge:

  • Gulløye
  • Duolva Duottar
  • Marja Helene Mortensson

Konferansier for kvelden: Biret Álehttá Mienna

Gratis adgang.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
11.05.17 kl. 09:00 - 14:30
Hvor:
Tromsø Museum
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Skip to main content