Prøveforelesning - MSc i biologi Ulrike Grote


MSc  i biologi Ulrike Grote ved AMB holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

“The impact of climate change on zooplankton size class composition and energy transfer in Arctic marine pelagic food webs”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
21.03.17 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Store auditorium E-101, NFH-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 46018
Skip to main content