Disptuas - MSc i biologi Ulrike Grote


MSc i biologi Ulrike Grote ved AMB vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Calanus glacialis and C. finmarchicus in a warming Arctic

Implications of increasing temperature at the individual and population level
"

 

Veiledere:

  • Professor Paul Wassmann, AMB
  • Dr Elena Arashkevich, Shirshov Institute of Oceanology, Russland
  • Professor Dag Slagstad, SINTEF

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Barbara Niehoff, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Tyskland (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Janne Søreide, UNIS (2. opponent)
  • Professor Rolf Gradinger, AMB(internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Michaela Aschan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
21.03.17 kl. 12:15 - 15:00
Hvor:
Store auditorium E-101, NFH-bygget
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
776 46018
Skip to main content